061-42223985

Behrad Engineering company

درباره ما

درباره شرکت فنی و مهندسی بهراد

درباره شرکت

درباره فعالیت های ما

شرکت فنی مهندسی بهراد با تمرکز بر اجرای پروژه های واحدهای صنعتی کشور و بین المللی در طراحی و اجرای پروسه های صنعتی ، پروژه های نفت ، گاز ، پتروشیمی ، نیروگاه ، IT و … به صورت EPC (کلیددردست) شروع به کار نموده ، در این راستا این شرکت با بهره گیری از دانش فنی متخصصان داخلی و ارتقاء آن به کمک شرکت های مطرح خارجی قادر است که سهم قابل توجهی از بازار هدف را در اختیار بگیرد.

About Our Agency

زمینه های کاری مجموعه بهراد

– اجرای پروژه ها به روش مهندسی تامین وساخت  (EPC)

– مدیریت جامع پروژه ها  (MC)

– مدیریت خرید و تامین کالا

– طراحی و مهندسی

– مطالعات امکان سنجی طرح ها

اجرای پروژه ها به روش مهندسی تامین و ساخت

با توجه به واحدهای فعال این شرکت در بخش مهندسی بازرگانی اجرایی و امکانات خارجی موجود جهت شرکت دفاتر فعال در سطح کشور و بهره مندی از تجارب مدیران با سابقه در صنایع نفت ،پتروشیمی ، فولد و… وفراهم آوردن منابع مالی خارجی جهت تامین مالی پروژه ها

1-واحدهای آبرسانی
2 -سیستم انتقال مواد
3 -واحدهای تولید هوا
4 -سیستم هاى اعلام و اطفاء حریق
5 -سیستم هاى گازی
6 -سیستم هاى تهویه مطبوع و تاسیسات برق و مکانیک
7 -تولید و تأمین انواع الکتروپمپ های صنعتی در صنایع فولد، نفت، پتروشیمی و…

مدیریت جامع پروژه ها

1 -اندازه گیرى و کنترل فعالیتها بر مبناى برنامه زمانبندى و کنترل پروژه

2 -برنامه ریزى مدیریت جلسات هفتگى با عوامل درگیر در طرح به طور منظم، رسیدگى به مسائل و موانع اجراى کار ،تنظیم و ثبت صورت جلسات و تصمیمهاى گ رفته شده و پیگیرى انجام آنها.

3 -بررسى و ارائه گزارش صلاحیت فروشندگان و پیمانکاران ساخت و تأمین تجهیزات و مصالح داخلى .

4 – بررسى مستمر و منظم و ارائه گزارش از تامین نیروى انسانى و ماشین آلت مورد نیاز اجراى طر ح، و حصول اطمینان از تناسب آنها با برنامه زمانبندى اجرائى.

5 کنترل و نظارت بر نحوه ن گهدارى کارهاى اجرا شده، و تجهیزات نصب شده باتوجه به دستورالعملهاى مربوطه.

6 – کنترل تکمیل عملیات اجرایی.

7 -نظارت بر اجراى دستورالعملهاى ایمنى و حفاظت تجهیزات محیط زیست.

8 -ایجاد هماهن گى تیم نظارت براى نظارت بر کارهاى اجرائى اعم از داخل سایت و یا درکارگاههاى خار ج از مجتمع براى تأمین تجهیزات داخلى.

9 -بررسى و اظهارنظر در خصوص ادعاهاى پیمانکار.

10 – نظارت بر کنترل کیفیت نصب و راه اندازى سرد تجهیزات و پی گیرى رفع عیوب و نواقص احتمالى براى انجام عملیات راه اندازى گرم توسط پیمانکار از طریق تدوین و تکمیل فرمهاى مربوطه ، پانج لیستها و غیره و صدور گواهى تکمیل نصب.

11- بازرسى فنى در کارخانه سازنده تجهیزات

 

 

 

مدیریت خرید و تامین کالا

با توجه به فعالیت هاى گسترده واحد بازرگانى شرکت و بهره مندى از دفاتر فعال در خارج از ایران و همچنین تجارب بالاى نیروهاى متخصص در گرایش هاى مختلف تجهیزات در صنایع فولد ، نفت ، گاز و پتروشیمى ، خدمات زیر قابل ارائه مى باشد:

– تامین تجهیزات الکتریکال و مکانیکال
– تامین مواد شیمیایى و کاتالیست هاى صنایع فولد و پتروشیمى
– تامین تجهیزات ابزاردقیق و آنالیزرهاى صنعتی

– تامین تجهیزات اصلى خطوط تولید فولد و واحدهاى احیاء مستقیم
– انجام مذاکرات فنى و بازگانی خرید
– برگزارى مناقصات و ارزیابى فنى پیشنهادات ارائه شده

طراحی و مهندسی

واحد مهندسى شرکت فنی مهندسی بهراد در جهت بومى سازى طراحى هاى پایه و تفصیلى واحدهاى جنبى صنایع فولد و نفت با تکیه بر دانش فنى متخصصان داخلى و بر اساس تجارب گسترده قبلى کارشناسان خود ، در زمینه هاى زیر فعال مى باشد:

-بخش آبرسانی
-بخش شبکه هاى سیالاتی
-بخش تأسیسات و HVAC
-واحد اطفاء حریق
-بخش انتقال موادگروه مکانیک
-واحدهاى تولید هوا
-مهندسى خرید کالا
-واحد اتوماسیون و ابزار دقیق
-واحد نیرو رسانى و قدرت
-بخش مخابرات و سیستم هاى نظارتى
-واحد اعلام حریق

-واحد زیست محیطى
-بخش ساختمان
-بخش نقشه کشی و اپراتورى

مطالعات امکان سنجی طرح ها

به راهنمایی نیاز دارید؟

با ما تماس بگیرید